Kabinet richt pijlen op growshops

Het kabinet opent de aanval op growshops en andere partijen die betrokken zijn bij de grootschalige productie van hennep. Een maximum gevangenisstraf van drie jaar moet helpen de groothandel en export van softdrugs aan te pakken. Alle handelingen die de hennepteelt steunen worden strafbaar, schrijft minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) in een wetsvoorstel.

Volgens de minister zijn vooral growshops vaak de spil in de cannabisproductie. De winkels verkopen legaal zaadjes en lampen voor de thuisteelt, maar halen ook een deel van hun omzet uit het leveren aan illegale plantages, zou blijken uit verschillende onderzoeken.

Zo verkopen growshops illegaal stekjes en planten aan grotere wietkwekerijen en regelen ze bijvoorbeeld ook andere voorziening voor de wietteelt, zoals elektriciens om illegaal stroom af te tappen. Ook kopen ze de drugs op, organiseren de teelt en wassen de opbrengsten wit, stelt Hirsch Ballin.

Met de nieuwe wet moet het makkelijker worden om op te treden tegen growshops en andere betrokkenen. Nu zijn de mogelijkheden om in te grijpen volgens de minister nog te beperkt.