Aantal onverzekerde allochtonen neemt toe

Het aantal allochtone Nederlanders dat geen zorgverzekering heeft, is toegenomen. Op 1 mei vorig jaar waren het er bijna 115.000, vijfduizend meer dan de kleine 110.000 van een jaar eerder. In mei 2009 was 3,5 procent van de allochtonen onverzekerd. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd.

Het aantal onverzekerde autochtonen nam juist af met ongeveer zesduizend. Een klein jaar geleden waren het er meer dan 37.000, tegen ruim 43.000 het jaar daarvoor. In mei vorig jaar had 0,3 procent van de autochtonen geen zorgverzekering.