Verkiezingsprogramma GroenLinks uit

GroenLinks heeft vanmiddag als eerste partij haar verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. Om Nederland toekomstbestendig te maken zijn volgens de groene partij ingrijpende maatregelen nodig, zoals het ombouwen van 'een schuldeneconomie naar een gezonde economie'.

De partij van beoogd lijsttrekker Femke Halsema wil miljarden investeren in onderwijs. Om het overheidstekort toch terug te dringen naar 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2015 wil de partij de komende kabinetsperiode 16 miljard euro structureel bezuinigen en de lasten met 3 miljard euro verzwaren. Het GroenLinks-programma moet nog wel doorberekend worden door het Centraal Planbureau (CPB).

Het JSF-project, dat voor de opvolging moet zorgen van de huidige F16-straaljagers, moet per direct worden geschrapt. Ook de zorgtoeslag en de aanrechtsubsidie verdwijnen, en krijgen hogere inkomens minder kinderbijslag.

De duur van de WW-uitkering wordt gekort naar één jaar. Daarna moeten werklozen zich scholen of (vrijwilligers)werk doen, in ruil voor het minimumloon. Ook wil GroenLinks het aantal ministeries terugbrengen tot acht, en provincies en waterschappen samenvoegen in zeven 'landsdelen'.

De lasten wil GroenLinks vooral verhogen door de belastingen te 'vergroenen' en minder belastingkortingen te geven aan grote bedrijven. De hypotheekrenteaftrek wil de partij vanaf 2015 geleidelijk afschaffen tot in 2040. Ook verdwijnt het recht op AOW bij 65 jaar. De AOW wordt daarvoor afhankelijk gemaakt van het aantal arbeidsjaren.

Lees hier (PDF) het GroenLinks-verkiezingsprogramma 2010-2014.

Alle (tot nu toe) uitgebrachte verkiezingsprogramma's op een rij:
SP | GroenLinks | PvdAChristenUnie | D66 | CDA | VVD | TONSGP | PVV