PVV niet in coalitie Almere

De PVV is uit het coalitieoverleg in Almere gestapt. De grootste partij van de stad voelt zich in de oppositie geduwd, omdat vrijwel geen van de partijen waarmee verkennende gesprekken zijn gevoerd tegemoet wil komen aan de belangrijkste punten van de PVV. Dit zijn onder andere stadscommando's, lastenverlichting en het tegengaan van de islamisering.

De partij haalde negen van de 39 zetels, en mocht daarom verkennende gesprekken voeren met de andere partijen. Volgens de PVV heeft de VVD aangegeven te voelen voor een brede coalitie van de PVV-PvdA-VVD. De coalitie zou dan rusten op 24 zetels. PVV-voorzitter Raymond De Roon: "Door de houding van de PvdA is dit echter een illusie. Gelet op de genoemde blokkades op voor de PVV belangrijke punten, acht ik een coalitie van PVV en VVD met kleinere partijen evenmin haalbaar."

Volgens De Roon is het vrijwel onmogelijk om een sluitende coalitie te vormen met de PVV. Hij zegt: "In de verkennende besprekingen die ik met acht partijen heb gevoerd, is gebleken dat zij op vrijwel al die onderdelen geen concessies aan de PVV-kiezers willen doen."