'Bezuinigen op sociale zekerheid, niet HRA'

Om de enorme tekorten op de overheidsbegroting aan te pakken, kiest de VVD om te bezuinigen op de sociale zekerheden, overheidsbureaucratie en ontwikkelingssamenwerking. Bezuinigen op de Hypotheekrenteaftrek, ook wel villa-subsidie genoemd door sommigen, is voor de liberalen 'niet bespreekbaar'.

Meer dan 29 miljard euro
Dit heeft de VVD bij monde van Tweede Kamerlid Frans Weekers gisteren laten weten. De bezuinigingsplannen komen in een reactie op de cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB) gisteren. Dit bureau heeft berekend dat de structurele tekorten op de overheidsbegroting 29 miljard euro zijn.

Echter wil de VVD verder gaan dan dit astronomische bedrag. Ze wil namelijk de extra zorgkosten teruggeven aan de Nederlanders. Dit houdt netto in dat er meer bezuinigd moet worden dan het bedrag dat het CPB al heeft becijferd. "Drastisch hervormen", is de oplossing volgens Weekers. "We willen een structureel begrotingsevenwicht. Geen zachte heelmeesters want die maken maar stinkende wonden."

Jong gehandicapten
Volgens de VVD kan er flink gesneden worden op de Wajong. Deze uitkering is bedoeld voor jongeren met een handicap die niet, of slechts gedeeltelijk kunnen werken. Weekers stelt voor om de Wajong te combineren met de bijstand. Ondanks dat de VVD niet wil tornen aan de HRA, wil ze het scheefwonen wel aanpakken. Scheefwonen is het wonen in een 'te goedkoop huurhuis'.

Speelkwartier
"Het speelkwartier is voorbij. We moeten Nederland gezond maken", zei fractieleider Mark Rutte later op de dag. "Er ligt een enorm probleem in Nederland. Partijen moeten hom of kuit geven: pakken we nu door of verschuiven moeilijke keuzes naar later. Dat is de keuze die 9 juni voorligt."