Nog nooit zoveel te dikke mannen

Het percentage mannen met ernstig overgewicht was nog nooit zo hoog als afgelopen jaar. Van de mannen boven de 20 jaar was 11,2 procent te dik. Hoewel het percentage mensen met matig overgewicht stabiel blijft, is er bij mensen met ernstig overgewicht nog altijd sprake van een stijgende lijn, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aandeel vrouwen met ernstig overgewicht is overigens nog groter dan dat van de mannen. Van de vrouwen had 12,4 procent een bmi (gewicht gedeeld door lengte in het kwadraat) van boven de dertig. Bij een bmi vanaf 25 is er sprake van overgewicht. In 2006 was er bij 12,8 procent van de vrouwen sprake van ernstig overgewicht.

Niet alleen qua gewicht gaat het de Nederlanders steeds minder goed. Nederlanders boeken de laatste jaren volgens het CBS nauwelijks winst bij het streven naar een gezondere leefstijl. Zo wordt er onvoldoende bewogen en stagneert de afname van zware drinkers. Wel blijft het aantal rokers licht dalen.