PVV houdt vast aan hoofddoekjesverbod

PVV-lijsttrekker Raymond de Roon heeft vandaag de eerste verkennende gesprekken gevoerd met andere partijen over de vorming van een college in Almere. Tijdens deze gesprekken bleek dat de PVV voet bij stuk houdt met betrekking tot het hoofddoekjesverbod.

De PvdA en GroenLinks in Almere sluiten een samenwerking met de PVV uit na vandaag. "Al vrij snel konden wij concluderen dat een samenwerking tussen onze partij en de PVV er niet in zit. De Roon houdt vast aan het hoofddoekverbod en dat staat haaks op het gedachtegoed van de PvdA", zo zei PvdA'er Muurlink.

GroenLinks laat eenzelfde geluid horen. "De programmaverschillen zijn veel te groot. Onze breekpunten liggen bij de integratiethematiek en het hoofddoekverbod", aldus Ruud Pet.

De komende dagen worden met alle andere partijen gesprekken gevoerd. De Roon heeft Leefbaar Almere echter uitgesloten, vanwege een uitspraak die lijsttrekker Huis in een column in Trouw deed. Hij schreef dat discriminatie als een bruine draad door het programma van de PVV loopt. De PVV vindt dat hier een vergelijking wordt gemaakt met bruinhemden en eist excuses.

Het Hoofddoekjesverbod geeft volgens hoogleraar strafrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen overigens aan dat de PVV niet serieus wil deelnemen aan het college in Almere. "Wie dit voorstel echt ten uitvoer wil brengen, stuit op allerlei mensenrechtelijke problemen", aldus Elzinga. Hij noemt onder meer de artikelen 1 en 7 van de Grondwet.

"Het lijkt me eerder een eis waarmee ze willen voorkomen echt aan een college te hoeven deelnemen. Hoe idioter de voorstellen die je doet als partij, hoe geringer de kans is dat je echt mee kan gaan doen. Ook het feit dat beide fractieleiders in Den Haag en Almere gewoon lid van de Tweede Kamer blijven, duidt erop dat collegedeelname niet iets is dat zij serieus ambiëren", zo meent Elzinga. Hij zegt verder dat de PVV een grote klap zal krijgen bij de landelijke verkiezingen als er nu wordt toegegeven op het voorgestelde hoofddoekjesverbod.