Protestantse predikanten: stem géén Wilders

De PVV hoeft bij de Kamerverkiezingen in juni in elk geval niet te rekenen op de stem van ongeveer driekwart van de protestantse predikanten en pastoraal werkers. En als het aan hen ligt laten ook de stemgerechtigden onder de 2,3 miljoen volgelingen van de protestantse kerk de keuzerondjes bij de namen van Geert Wilders en zijn partijgenoten op het stembiljet ongekleurd. Dat blijkt uit een enquête van het Nederlands Dagblad onder ruim twaalfhonderd voorgangers. 

Het grootste deel van de predikanten, ongeveer negentig procent, denkt dat Wilders niet op al te veel stemmen van hun gemeenteleden hoeft te rekenen. Voor vijf procent is het een ander verhaal: zij denken dat de PVV bij hun gemeente wel een hoge score zal halen. Het Nederlands Dagblad legde in de enquête vijftien vragen en stellingen voor, waaronder de stelling "Een christen kan niet op de partij van Wilders stemmen". De krant publiceert morgen de volledige resultaten van de enquête.