'Demilitarisering Europa te ver doorgeschoten'

De afkeer in Europa van het gebruik van militair geweld belemmert het vermogen van de NAVO om effectief oorlog te voeren. Het gevaar bestaat dat de NAVO door mogelijke toekomstige tegenstanders als een papieren tijger wordt gezien. Dat heeft de Amerikaanse minister van defensie Robert Gates vadaag gezegd op een forum gewijd aan een nieuw strategisch concept voor het bondgenootschap.

"De demilitarisering van Europa, waar grote delen van het publiek en de politieke klasse gekant zijn tegen militair geweld en de risico's die daarmee gepaard gaan, is van een zegen in de 20e eeuw veranderd in een beletsel om echte veiligheid en duurzame vrede te bereiken in de 21e eeuw", zei Gates.

'Reële of vermeende zwakte' kan tegenstanders verleiden tot 'misrekening of agressie'. Bovendien investeren Europese landen te weinig in hun strijdkrachten en uitrusting, wat het 'lastig maakt om samen te strijden tegen gezamenlijke gevaren'. Gates noemde als voorbeeld het gebrek aan militaire transportvliegtuigen en allerhande helikopters. "Het ontbreken daarvan is direct van invloed op de operaties in Afghanistan." Verder heeft de NAVO behoefte aan tankvliegtuigen en 'inlichtingen-, surveillance- en verkenningsplatforms voor direct gebruik op het slagveld'.

'Demilitarisering Europa te ver doorgeschoten'
'Demilitarisering Europa te ver doorgeschoten' (Foto: Novum)