CDA: criminele jongeren harder aanpakken

Het CDA wil criminele allochtone jongeren harder aanpakken door de invoering van de zogeheten strafdienstplicht. Dat bepleit Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma (CDA) vandaag.

Jongeren die nu strafbare feiten begaan, bijvoorbeeld het uitschelden van ouderen of openlijk bedreigen van mensen, krijgen vaak een werkstraf opgelegd, zoals het opruimen van afval. Dit zorgt ervoor dat zij vaak weer snel 'lachend op straat' worden aangetroffen, licht Buma toe. Als het aan hem ligt, worden criminele jongeren voortaan sneller en doeltreffender gestraft.

De strafdienstplicht moet een einde maken aan het feit dat het alleen bij 'papiertjes prikken' blijft en bestaat uit een combinatie van een taakstraf en detentie. Criminele jongeren krijgen een straf opgelegd die ze na schooltijd moeten uitvoeren. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze enkele dagen moeten doorbrengen in de cel.

Ook de school zal moeten worden betrokken bij de aanpak van de jeugdcriminaliteit. De plannen van het CDA maken deel van een bredere visie op vraagstukken van integratie. Het CDA wil dat er meer eisen komen rond de inburgering van nieuwkomers. Huwelijksmigratie moet beperkt worden maar mensen die nuttig zijn voor de arbeidsmarkt zijn welkom.

De toestroom van nieuwkomers zou volgens het CDA beperkt moeten worden door meer te kijken naar de opvang van asielzoekers in hun eigen regio.

Volgens Buma richten allochtonen zich nog te veel op hun eigen land. "Je ziet dat bijvoorbeeld aan de grote aantallen tv-schotels. Op termijn kun je daar geen samenleving op bouwen," aldus Buma. Allochtonen zouden zich meer moeten richten op de Nederlandse samenleving.

Van Hearsma Buma zegt dat de bepaling van zijn standpunten niet zijn beïnvloed door de opkomende populariteit van Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid.