Verbod op clusterbommen op 1 augustus van kracht

Het internationale verdrag dat het gebruik en de productie van clusterbommen verbiedt is nu door dertig landen geratificeerd. Het krijgt per 1 augustus kracht van wet. Dit heeft VN-chef Ban Ki-moon gisteren bekendgemaakt.

Enkele van de grootste militaire machten -waaronder de Verenigde Staten, Rusland en China- weigeren hun handtekening, evenals grootgebruikers van clusterbommen als Israël, India en Pakistan. Zij benadrukken het strategische belang van het wapen, zoals het uiteenslaan van een vijandelijke opmars.

Met het verdrag beloven de ondertekenaars geen clusterbommen meer te gebruiken, bestaande voorraden binnen acht jaar te vernietigen en programma's te financieren om oude slagvelden te ontdoen van blindgangers.

Clusterbommen maken vooral onder burgers slachtoffers. Het gaat daarbij in ruim dertig procent van de gevallen om kinderen.