'Aarde kende eerder opwarming'

Phil Jones, voormalig onderzoeker voor het IPCC van de University of East Anglia, heeft tijdens een interview met de BBC toegegeven dat de aarde eerder periodes van opwarming kende.  De recente opwarming is niet uniek en niet significant, aldus de vooraanstaand onderzoeker die sterk in opspraak kwam toen eind vorig jaar honderden e-mails werden gelekt waaruit bleek dat er op grote schaal gesjoemeld werd met onderzoeksresultaten. Tijdens het interview kreeg Jones vragen van wetenschappers en klimaatsceptici voor de kiezen. 

De uitspraken van Jones zijn opmerkelijk.  Jones was juist een van de wetenschappers die de zogeheten hockeystickgrafiek, een grafiek die op het eind sterk omhoog loopt en waaruit moet blijken dat de aarde sterk opwarmt, met hand en tand verdedigde, maar die volgens sceptici een hockeystick aangaf ongeacht de data die je invoerde.

In het interview geeft Jones toe dat de aarde tussen 1910 en 1940 en tussen 1975 en 1998 eenzelfde periode van opwarming kende.  Ook houdt Jones rekening met de mogelijkheid dat de aarde in de middeleeuwen een warmer klimaat heeft gekend. Dit is een van de argumenten die vaak door klimaatsceptici wordt aangevoerd, omdat als de aarde in de middeleeuwen een vergelijkbare warme periode heeft gekend, de recente opwarming waarschijnlijk ook niet door de mens is veroorzaakt.

Phil Jones was voorzitter van de Climate Research Unit van de Universiteit van East Anglia. Na het uitlekken van verschillende van zijn e-mails, de Climategate, besloot Jones hangende het onderzoek af te treden.  

Een van de meest kwalijke citaten uit de gehackte e-mailcorrespondentie is de zin 'verberg de afkoeling'. Jones ontkende tot nu toe dat dit op recente temperatuurdalingen sloeg, maar beaamt nu dat de temperatuur sinds 2002 daalt.  Wel benadrukt hij dat deze afkoeling, in ieder geval wetenschappelijk, niet significant is. De opwarming sinds 1995 is dit echter ook niet, erkent de klimaatwetenschapper.

Toch houdt Jones ook vol dat hij ervan overtuigd is dat de aarde opwarmt en sluit hij zich aan bij het IPCC rapport waarin de mens als verantwoordelijke wordt gezien voor die opwarming.

Het hele IPCC ligt momenteel onder vuur. In het meest recente rapport worden steeds meer fouten gevonden. De laatst ontdekte fout is dat Nederland niet, zoals in het rapport vermeld staat, voor 55 procent onder de zeespiegel ligt, maar dat 55 procent van het Nederlandse grondoppervlak gevoelig is voor overstromingen.  Ook klopten diverse jaartallen niet.  Zo zou een grote gletsjers al in 2035 volledig gesmolten zijn.  Dit bleek pas in het jaar 2350 aan de orde.  Ook werden aanbevelingen gedaan op basis van getuigenverklaringen en scripties door studenten.