'IPCC-rapport geschreven door milieuactivisten'

Van de 110 Nederlanders die meewerkten aan het omstreden IPCC-rapport uit 2007 kwamen er maar liefst 109 uit het kamp van klimaatalarmisten. VVD-econoom Hans Labohm was de enige scepticus die was gevraagd mee te helpen aan het rapport. Dit maakt het weekblad Elsevier, dat een omslagartikel wijdt aan het afnemende vertrouwen in de klimaatwetenschap, deze week bekend.

Onder de Nederlanders bevonden zich onder andere Donald Pols van Milieudefensie, Steve Sawyer en Sven Teske van Greenpeace en Arjette Stevens van Natuur en Milieu.

Steve Sawyer staat bekend als een van de beste lobbyisten voor Greenpeace en heeft actief op actieschepen meegevaren. Deze vier schreven mee aan de aanbevelingen voor het klimaatbeleid, die werden overgenomen door milieuministers in diverse landen - onder wie Jacqueline Cramer (PvdA), zelf afkomstig uit de milieubeweging.

De delegatie, welke werd uitgezonden door de Nederlandse regering en wiens reis en verblijfkosten door de overheid werden bekostigd, bestond verder uit milieu- en klimaatwetenschappers die profiteren van de commotie over global warming, zoals in het omstreden IPCC-rapport beschreven.

Hoofdleveranciers waren het ECN (Energie Onderzoekscentrum Nederland, propagandist van windmolens en zonnecellen), het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut). Ook waren er vier consultants bij, die geld verdienen met het geven van klimaatadviezen, aldus Elsevier.