Obama werkt aan nieuwe sancties tegen Iran

De Amerikaanse president Barack Obama wil over enkele weken een pakket nieuwe sancties klaar hebben voor Iran. Deze moeten aan de regering in Teheran duidelijk maken 'hoe geïsoleerd zij zijn van de internationale gemeenschap als geheel'. Tegelijkertijd erkende de president dat het onduidelijk is of hij bij de Verenigde Naties voldoende steun voor strengere sancties kan vinden.

Obama zei dat Iran ondanks alle ontkenningen uit Teheran op weg is naar kernwapens. Hij toonde zich teleurgesteld over de meest recente Iraanse stap, het verder verrijken van uranium. Iran ging in oktober in eerste instantie akkoord met een voorstel om zijn laagverrijkt uranium voor verdere verrijking naar Rusland te sturen. Maar zondag kondigde Iran aan dit procédé zelf te willen uitvoeren, waarmee vandaag volgens de Iraanse staatstelevisie in aanwezigheid van inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap een begin werd gemaakt.

"Dit geeft voor ons aan dat zij, ondanks hun beweringen dat hun kernenergie voor civiel gebruik is, voortgaan op een weg die leidt naar kernwapens", zei Obama.

Ondanks die Iraanse beslissing zei Obama vast te willen houden aan zijn tweeledige benadering: aanbieden om te onderhandelen en dreigen met verdere druk. De wereld zou blij zijn als Iran besluit te voldoen aan de eisen van de VN om zijn nucleaire controleverplichtingen na te komen. "En zo niet, dan zijn sancties de volgende stap", zei Obama. "Zij hebben hun keuze tot nog toe gemaakt, hoewel de deur nog steeds open is."

Obama zei dat er hard gewerkt wordt aan uitgebreidere economische sancties. Hij gaf aan dat de steun van China niet zeker is. China heeft steeds inniger economische banden met Iran en kan als permanent lid van de Veiligheidsraad zijn veto uitspreken.

Obama zei ook dat strafmaatregelen van de VN maar een deel zijn van de mogelijkheden om internationaal druk uit te oefenen op Iran. Hij doelde daarmee op economische restricties die door afzonderlijke landen en de Europese Unie kunnen worden toegepast.

De Amerikaanse minister van defensie Robert Gates meent dat de VN 'niet over maanden, maar weken' tot sancties moet besluiten, zei een woordvoerder. Het ministerie van buitenlandse zaken zegt echter dat de regering geen termijn wil stellen. De regering probeert met bondgenoten en bevriende landen alternatieve ideeën uit te werken. Een plan is dat Iran laagverrijkt uranium ruilt tegen hoger verrijkt uranium uit Rusland. De VS zou op zijn beurt bereid zijn Iran te helpen aan medische isotopen. Hierdoor zou de noodzaak voor Iran om uranium tot twintig procent splijtbare stof te verrijken wegvallen.