'Derderangsrook' ook schadelijk

Iedereen weet dat roken en passief roken gevaarlijk is voor de gezondheid. Wetenschappers waarschuwen nu echter ook voor 'derderangsrook'. Dit zijn de rookdeeltjes die onder meer op de huid en tussen kledingvezels terug te vinden zijn.

Rook laat nicotineresidu's achter op onder meer kleding, tapijten, gordijnen, autobekleding en de huid. Deze rookdeeltjes zorgen ervoor dat kankerverwekkende stoffen worden gevormd, aldus de wetenschappers van de Berkeley University uit de Verenigde Staten in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Laboratoriumtesten wezen uit dat er 'substantiële' hoeveelheden gifstoffen op materiaal achterbleven dat eerder aan tabaksrook werd blootgesteld. Samen met salpeterigzuur (dat vrijkomt bij verbrandingsprocessen in onder meer auto's) reageren de rookdeeltjes dusdanig dat er kankerverwekkende TSNA's (Tobacco Specific Nitrosamines) ontstaan.

Met name het gevaar dat deze stoffen voor kinderen vormen baart de wetenschappers zorgen. Door hun kleine gestalte en gedrag komen de kinderen vaak direct in aanraking met het 'besmette' materiaal. De wetenschappers onderzoeken nog in welke mate de TSNA's de kans op kanker vergroten.