Klimaatpanel maakt fout met zeespiegelcijfers

'Climategate' gaat onverminderd voort. Gebleken is dat de aannames van het klimaatpanel van de Verenigde Naties over Nederland niet kloppen. Dat zegt Joop Oude Lohuis van het Planbureau voor de Leefomgeving in Vrij Nederland.

Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) stelt in een rapport over klimaatverandering dat 55 procent van Nederland onder de zeespiegel ligt en dat daar 65 procent van het bruto nationaal product (bnp) wordt geproduceerd.

Deze cijfers zijn afkomstig van het Planbureau voor de Leefomgeving, zegt Oude Lohuis in het weekblad, maar het IPCC heeft twee getallen bij elkaar opgeteld. Het gebied dat onder de zeespiegel ligt en het gedeelte dat vatbaar is voor overstromingen. 'Slechts' een vijfde van Nederland ligt volgens de onderzoeker onder de zeespiegel. Hier wordt negentien procent van het bnp verdiend.

Het IPCC ligt de afgelopen weken constant onder vuur. Grootste blunder tot dusverre was de bewering van het klimaatpanel dat de gletsjers in de Himalaya in 2035 gesmolten zouden zijn. Deze stelling bleek niet wetenschappelijk onderbouwd.  Ook werden belangrijke rapporten gebaseerd op scripties van studenten en interviews met bewoners in plaats van op gedegen onderzoek.

Gisteren nog bleek dat een van de meest vooraanstaande onderzoekscentra op het gebied van klimaatverandering cijfers had achtergehouden en doelbewust uit rapporten had geweerd omdat deze de theorie van global warming tegenspraken.