Moordenaars krijgen geen verblijfsvergunning meer

Vreemdelingen die een moord hebben gepleegd krijgen geen verblijfsvergunning meer. Nu is het nog zo dat een moord tien jaar achter de rug moet zijn, wil een vreemdeling aanspraak maken op een verblijfsvergunning. Die termijn wordt samen met andere termijnen aangepast, schrijft staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) vandaag in een Kamerbrief.

Als een vreemdeling een verblijfsvergunning aanvraagt, wordt eerst nagegaan of hij geen ernstige misdrijven op zijn kerfstok heeft. Als dat zo is, moet het misdrijf minstens een bepaald aantal jaar geleden gepleegd zijn, anders krijgt de vreemdeling geen verblijfsvergunning.

Per misdrijf scheelt het hoeveel jaar het geleden moet zijn. Nu moet een moord nog minstens tien jaar achter de rug zijn, maar na de wijziging hebben moordenaars helemaal geen recht meer op een verblijfsvergunning. Voor misdrijven als aanranding, mishandeling en wapenbezit was de verlooptermijn aanvankelijk tien jaar. Dat wordt nu twintig jaar.

Albayrak kondigde tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer al aan de termijnen op te rekken. De aanleiding was een eerwraakzaak.