'Kapitalisme werkt ontwrichtend'

Het moderne kapitalisme werkt uiteindelijk ontwrichtend op de samenleving. Dat zei minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) vandaag in Amsterdam. Daar hield hij de 21e Den Uyl Lezing.

Volgens Bos heeft het moderne kapitalisme in het westen niet geleid tot grootscheepse verpaupering en diepe armoede. "Er is een hoog welvaartsniveau gerealiseerd en deze crisis overleven we ook wel weer."

Toch vindt er volgens de minister een 'ondermijning van de menselijke waardigheid plaats door een voortdurende druk van commercialisering op de publieke sfeer, het stelsematig appeleren aan de primaire behoeften van meer meer meer en nu nu nu'. "Dat werkt uiteindelijk ontwrichtend op de samenleving omdat het mensen onverschillig maakt ten opzichte van elkaar en het steeds weer de balans tussen particuliere koopkracht en collectieve investeringen verstoort en daarmee de kracht van wat wij met en voor elkaar kunnen betekenen."

Wat de afgelopen jaren is gebeurd, is volgens de PvdA-politicus een waardencrisis over de balans tussen excessen en matiging, tussen lange en korte termijn, tussen status najagen en dienstbaarheid, tussen roekeloosheid en verantwoordelijkheid. "Onze nieuwe en noodzakelijke houding ten opzichte van het kapitalisme vraagt dus uiteindelijk ook om een opvoeding tot burgerschap en een aan het algemeen belang dienstbare elite."