Aanklacht peloton tegen commandant Uruzgan

De groepscommandanten van het peloton dat in september 2008 in Uruzgan weigerde een verkenningsopdracht uit te voeren, gaan bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) een aanklacht indienen tegen de compagniescommandant van destijds. De militairen willen rehabilitatie voor het hele peloton en bestraffing van hun commandant. Die is inmiddels bevorderd van kapitein tot majoor en gaat binnenkort opnieuw naar Uruzgan.

Twee groepscommandanten meldden vandaag in het tv-programma Zembla dat ze zich zorgen maken over soldaten die straks aan hem zijn overgeleverd. Een van hen is Maurice Vissers, die onlangs door minister Eimert van Middelkoop (Defensie) werd onderscheiden met het kruis van verdienste vanwege betoonde moed in levensdreigende omstandigheden begin 2007. Vissers noemt de instelling van de toenmalige kapitein "levensgevaarlijk" en de andere groepscommandant, Karel, vindt dat deze officier eerst psychologisch moet worden onderzocht. Ze zijn ontevreden over de afhandeling door Defensie tot nu toe.

Het peloton weigerde destijds een riskante opdracht uit te voeren, omdat ze een etmaal meer tijd wilde om zich voor te kunnen bereiden. Enkele leidinggevenden hadden ook al aangegeven dat het hier aan schortte, maar de kapitein die in rang boven de pelotonscommandant stond, wilde van geen uitstel weten. Hij zei dat 'befehl voor hem befehl' is, en dat het hem niet uitmaakte wie er zou sneuvelen.

Uruzgan: rehabilitatie en bestraffing