Minder jongerenoverlast in Utrecht

De inwoners van Utrecht ervaren minder overlast van jongeren. In 2006 klaagde 22 procent van de inwoners nog over overlast, vorig jaar was dit veertien procent, meldt de gemeente Utrecht vrijdag. Vooral in wijken en buurten waar de afgelopen jaren veel maatregelen zijn genomen, zoals het inzetten van straatcoaches, is de ervaren overlast gedaald.

De daling in de probleemwijk Kanaleneiland is met 27,3 procent het grootst. Ook in de wijken Zuidwest, -17,6 procent, Overvecht, waar de daling 12,3 procent bedraagt, en de binnenstad (-7,8 procent) is de ervaren overlast gedaald.

In Kanaleneiland zijn twee jaar geleden straatcoaches aan het werk gegaan. Dit jaar surveilleren in totaal 31 straatcoaches in verschillende wijken. Eind volgend jaar moeten dat er 47 zijn. De gemeente is ervan overtuigd dat een van de redenen voor het afnemen van de overlast de inzet van straatcoaches is.

De kleinste daling van de jongerenoverlast is te zien in Leidsche Rijn met -0,5 procent. De straatcoaches zijn daar deze maand aan het werk gegaan.

Behalve de straatcoaches zijn er ook meer plekken gekomen voor activiteiten voor jongeren. Daarnaast proberen de gemeente en de politie jeugdgroepen en individuele jongeren goed te volgen. Als ze de fout ingaan, worden ze aangepakt.