Jacht heropend in Limburg

Gedeputeerde Staten hebben in Limburg de jacht op klein wild heropend. Vanaf vandaag mag er weer op wilde eenden, konijnen, fazanten en houtduiven gejaagd worden.

Vanwege het winterse weer gold vanaf 4 januari een jachtverbod in de provincie. Omdat de dieren inmiddels weer aan voldoende voedsel kunnen komen, besloot de provincie de jacht weer te heropenen.