Ambtenaren gaan acties voorbereiden

De ambtenarenbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF gaan acties voorbereiden omdat de onderhandelingen over nieuwe cao's voor de provincie- en gemeenteambtenaren zijn stukgelopen en die voor de waterschappen vastzitten. Welke vorm die krijgen, is nog onderwerp van gesprek, maar wel is duidelijk dat op 3 februari in Utrecht een landelijke actiebijeenkomst is van kaderleden van de bonden.

Daarna zijn er tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart estafetteacties. Dat is de uitkomst van het overleg dat kaderleden van de drie vakbonden vandaag in Utrecht hebben gehouden. Per provincie komt er een actiecomité, zo heeft een woordvoerder van CNV Publieke Zaak laten weten. De bonden hebben volgens hem geen hoop meer dat de werkgevers in de sectoren nog "bewegen".

De cao-onderhandelingen liepen vast op het loon. De vakbonden eisen 1,5 procent meer loon, de overheden houden vast aan de nullijn. De bonden verwijten de werkgevers in de publieke sector dat zij zich niet houden aan het sociaal akkoord dat werkgevers, vakbeweging en het kabinet vorig voorjaar jaar hebben gesloten. Volgens hen is daarin afgesproken dat de lonen gelijke tred houden met de inflatie.