Iran eist compensatie voor WOII

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad zegt dat zijn land nooit is gecompenseerd voor de schade die het tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft geleden. Hij laat momenteel onderzoeken hoe groot de schade precies is en naar aanleiding van de uitkomsten zal Iran een schadevergoeding eisen.

Iran en het Iraanse volk leden in 1941 onder de invasie van Britse en Sovjettroepen. Het neutrale land werd destijds binnengevallen om de olievelden veilig te stellen. Daarnaast had de Sovjet-Unie toevoerwegen nodig om vanuit het zuiden bevoorraad te worden. Tijdens de bezetting was het welzijn van de geallieerde troepen het belangrijkst. Voedsel en kleding voor de Iraanse bevolking was schaars.

Ahmadinejad eist voorts ook compensatie voor de geleden schade tijdens de Eerste Wereldoorlog en de westerse steun en agressie tijdens de Pahlavi-dynastie en de Islamitische Revolutie van 1979.