Verloren beschaving gevonden

Het kappen van de bomen in het regenwoud is natuurlijk slecht voor het groen op aarde. Soms kunnen er ook voordelen aan zitten, zoals ontdekkingen die anders nooit gedaan zouden zijn.

Boeren in Brazilië hakken steeds meer bomen uit het Amazonegebied om, zodat ze dat gebied voor landbouw kunnen gebruiken. Hierbij doen ze wel eens opmerkelijke ontdekkingen, zoals een verloren beschaving.

In het vakblad Antiquity staat deze maand een artikel over een merkwaardige ontdekking in Brazilië. Daar ontdekten boeren in 1999 muren en greppels midden in wat eens regenwoud was geweest. Archeologen legden nog een stuk bos bloot en kwamen tot de conclusie dat er vroeger mensen moeten hebben geleefd op de plek waar het Amazoneregenwoud tot voor kort groeide.

De locatie is de afgelopen tien jaar bestudeerd. Het gaat om een gebied met een oppervlakte van enkele vierkante kilometers, bedekt met tientallen geometrische patronen. Die bestaan uit vierkante aarden wallen van een meter hoog, omringd door greppels van drie meter diep. Ook is er een cirkelvormig patroon en er lopen eeuwenoude wegen tussendoor.

Uit onderzoek is gebleken dat  de bouwwerken tussen 200 en 1283 na Christus gemaakt moeten zijn en dat er een bevolking van minstens 60.000 mensen moet zijn geweest om deze patronen te maken. Deze bevolkingsgroep is waarschijnlijk uitgeroeid door ziektes die ontdekkingsreizigers in de zestiende eeuw meenamen naar het gebied. Het regenwoud zou daarna het gebied weer afgesloten hebben met bomen en struiken.