Meeste nieuwe Nederlanders heten Yilmaz

De meest voorkomende achternaam onder nieuwe Nederlanders is Yilmaz. Op de tweede plaats staat Nguyen en nummer drie is Ali. De meest voorkomende achternamen onder autochtone Nederlanders zijn nog steeds De Jong, Jansen en De Vries.

Dat is vanaf morgen allemaal op te zoeken in de Nederlandse Familienamenbank, die is gemaakt door het Meertens Instituut uit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. De instituten hebben volgens eigen zeggen alle 314.000 in Nederland voorkomende familienamen geregistreerd. Ze gebruikten daarvoor de gemeentelijke basisadministratie van 2007 en de gegevens uit de volkstelling van 1947.

Sommige namen zijn helemaal verdwenen, zegt redacteur Leendert Brouwer van het Meertens Instituut. Een voorbeeld is de achternaam Stumpff. Andere familienamen zijn sterk in aantal verminderd. Soms komt dat doordat het geslacht steeds kleiner wordt, maar ook komt het voor dat dragers van zogenoemde onwelvoeglijke achternamen een andere naam hebben gekozen. Dat is bijvoorbeeld het geval met de namen Kloot, Knor en Poepjes. "Die laatste naam was vroeger echt een heel gewone, ingeburgerde naam", volgens Brouwer.

Alle familienamen die door meer dan vijf mensen worden gedragen, zijn opgenomen op een verspreidingskaart. Op die kaart zijn ook gebieden met voor de streek typische verbuigingen opgenomen. Zoals de uitgang -sma of -stra in Friesland en -ink in Twente en de Achterhoek. Aan meer dan 100.000 namen is aanvullende informatie toegevoegd, zoals genealogische verwijzingen, varianten op de naam en vermoedelijke oorsprong. Brouwer: "Van sommige namen is te zien dat ze oorspronkelijk allemaal één familie vormden, die door schrijffouten in verschillende namen is opgesplitst. Zoals de twee broers die D'Olyrook en D' Olyrook, dus zonder en met spatie, heten. Of de gezusters Brandenbarg en Brandenberg."

De Nederlandse Familienamenbank is te vinden op www.meertens.knaw.nl/nfb.