'Lichte daling nettolonen'

De meeste werknemers gaan volgend jaar netto iets minder verdienen. Dit komt vooral door een hogere loonheffing. Voor de hogere inkomens komt daar een daling van de arbeidskorting met 47 euro per jaar bij. Dit blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP, dat maandelijks de salarisstroken van 1,2 miljoen Nederlandse werknemers verwerkt.

Werknemers die twee keer modaal verdienen (5000 euro) gaan er netto 9,71 euro op achteruit, een daling van 0,31 procent. Deze werknemers vallen eerder in het hoogste tarief van de inkomstenbelasting (52 procent), nu de derde schijf (42 procent) is ingekort.

Mensen met lagere inkomens hebben minder last van de veranderingen. Zo gaan werknemers met een minimumloon volgens ADP er zelfs licht op vooruit omdat de minimumlonen zelf worden verhoogd. Zonder deze verhoging zouden ze er wel op achteruitgaan.