OM in zwaar weer in liquidatieproces

Het Openbaar Ministerie is in zwaar weer gekomen in het Amsterdamse liquidatieproces Passage. Vandaag kwam officier van justitie Betty Wind terug op een verklaring die zij op 12 oktober gaf over het verstrekken van daderinformatie aan kroongetuige Peter la S. Haar nieuwe uitleg leidde tot bijzonder kritische opmerkingen van de rechtbank aan haar adres.

In oktober betoogde Nico Meijering, advocaat van een van de verdachten, dat uit stukken is gebleken dat La S. is voorzien van specifieke daderkennis inzake de liquidatie van drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman. Dat geldt als een doodzonde in het strafproces: getuigen worden geacht louter uit eigen wetenschap of waarneming te verklaren. Officier Wind concludeerde toen in een uitvoerig relaas dat zij degene moet zijn geweest die La S. van die informatie heeft voorzien. Wind trok die conclusie vandaag weer terug, tot verbijstering van de rechtbank.

Volgens Wind is een foutieve uitwerking van een geluidsband van een verhoor met Peter la S. de vermoedelijke oorzaak van alle ellende. Niet de officier zou La S. van de daderkennis hebben voorzien, maar agenten van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Dezen hebben dit in recente verhoren op dit punt in alle toonaarden ontkend.

In oktober was de rechtbank al kritisch op de verklaring van aanklaagster Wind, omdat zij het boetekleed aantrok terwijl zij geen concrete herinnering had aan het feit dat zij de kroongetuige heeft 'gevoerd'. Nadat Wind vandaag had gepoogd nieuw licht op de kwestie te werpen met haar verhaal over de onjuist uitgewerkte geluidsband, kwam haar dat op een schrobbering van rechtbankvoorzitter Frits Lauwaars te staan. Deze stelde vast dat haar eerdere verklaring "nergens op sloeg".

Vandaag hoorde de rechtbank ook kroongetuige La S., in de hoop dat hij opheldering zou kunnen verschaffen. Dat kon hij niet: hij wist het niet meer en nam aan dat hij alles uit eigen wetenschap heeft verklaard, zoals het een getuige betaamd.

Het is vooralsnog onduidelijk welke gevolgen de pirouette van het OM zal hebben voor het proces. Morgen zullen de advocaten Meijering en Marnix van der Werf de rechtbank verzoeken hun cliënten in vrijheid te stellen, op basis van de gebleken misstanden.

OM in zwaar weer  (foto: ANP)