Arts meldt levensbeŽindiging pasgeborene niet

Geen enkele arts heeft vorig jaar een geval van actieve levensbeëindiging bij pasgeboren baby's gemeld. Ook in 2007 kwamen - tegen alle verwachtingen in - bij een speciale commissie geen meldingen binnen. Het valt daarom aan te nemen dat artsen dit soort situaties niet rapporteren, zei vandaag hoogleraar Joep Hubben naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant.

Hubben is voorzitter van de commissie die beoordeelt of artsen terecht het leven hebben beëindigd van zeer zieke pasgeboren baby's. De commissie die in 2006 is ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid, bracht voor de tweede keer haar jaarverslag uit.

Hubben verwacht dat artsen mogelijk bang zijn voor strafrechtelijke vervolging. Ook denkt hij dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de toetsingscriteria. De commissie wil daarom informatiebijeenkomsten gaan houden.