Werklozen minder snel weer aan de slag

In het tweede kwartaal van dit jaar waren 373.000 mensen werkloos, daarvan had 22 procent een kwartaal later weer een baan. Over dezelfde periode een jaar eerder gold dat nog voor 26 procent. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het tweede kwartaal van 2007 en 2008 steeg het aandeel werklozen dat in de drie maanden daarna een baan vond. In het tweede kwartaal van dit jaar nam dat af. "Maar het aandeel werklozen dat snel aan de slag ging, was nog steeds groter dan in de periode 2003-2006", aldus het CBS.