'Bijna helft speellocaties onveilig'

Bijna de helft van alle speeltuinen heeft speeltoestellen met tekortkomingen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen. Dat stellen de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Stichting Consument en Veiligheid vandaag op basis van inspecties hiernaar in de afgelopen twee jaar.

Ook op scholen stonden op ruim een derde van alle gecontroleerde speellocaties één of meer gemankeerde apparaten. Bij speeltuinen lag dit aantal op 48 procent.

Door de mankementen kunnen kinderen verwondingen oplopen of dreigt zelfs beknellings- of verstikkingsgevaar.