'Laura Dekker is ambitieus en stoer'

Uit een onderzoek onder 2100 jongeren van 12 tot 24 jaar van Top-X, het jongerenpanel van EénVandaag, en MSN.nl blijkt dat bijna alle jongeren bekend zijn met Laura Dekker en haar plannen om solo rond de wereld te zeilen. De deelnemers aan het onderzoek noemen de jonge zeilster "ambitieus", "stoer", "bijzonder", maar ook "dom".

Jongens hebben meer vertrouwen in Laura dan meisjes. De helft van de mannelijke deelnemers aan het onderzoek denkt dat het meisje de zeiltocht aan kan, tegenover een kwart van de deelnemende meisjes. De helft van de ondervraagde meisjes stelt al gek te worden als ze één week alleen door moesten brengen. Bij de jongens ziet slechts een derde een week alleen zijn niet zitten.

De afgelopen twee maanden stond Laura Dekker onder toezicht van Bureau Jeugdzorg, omdat haar zeiltocht rond de wereld onverantwoord zou zijn. Vandaag boog de rechtbank zich over de voortzetting hiervan. De rechters oordeelden dat het toezicht gehandhaaft moet worden. Dit is in lijn met de verwachting van de ondervraagde jongeren.

Niet alleen kreeg het panel vragen over Laura Dekker, ook werd een vraag van Laura gesteld: "Heb jij een droomwens waar anderen je te jong voor vinden?" Er waren honderden droomwensen. Deze varieerden van maanreizen tot Oscars winnen of de wereld rondreizen op een trekker. Laura reageert hier als volgt op: "Als je iets echt graag wilt, moet je er serieus mee bezig gaan. Schrijf op wat je wilt, lees er veel over en overtuig je familie en mensen in je omgeving. Zij moeten echt in je gaan geloven en zien dat het geen bevlieging is!"