Ku Klux Klan leeft weer op

De economische crisis en de daarbij gepaarde frustraties zorgen in Amerika voor een heropleving van de Ku Klux Klan (KKK). Eén van de voornaamste redenen is het feit dat met de komst van Barack Obama er nu een zwarte president in het Witte Huis zit. Voor de KKK-leden is dit onvoorstelbaar. Ze voelen zich bedreigd en hebben het zelfs al over het uitsterven van het 'blanke ras'. Voor de verkiezingen werd er vanuit de clan zelfs nog gedreigd met een aanslag. Een daadwerkelijke aanslag werd verijdeld.

In de Duitse krant 'Tagesspiegel' werd een KKK-lid geciteerd met de woorden: "Ik ben blank, voor mij bestaat er geen gelijkheid van behandeling. Mensen zoals Obama horen niet aan de top". De clan ging met de leus 'De buitenlanders pakken onze banen af!' op pad om nieuwe leden te werven en dat was met succes. Waren er een paar jaar geleden nog maar 2.000 leden, inmiddels zijn er naar schatting honderd subgroeperingen met in totaal meer dan 9.000 leden.

"Het extreem-rechts moet zich in Amerika toeleggen. Sinds Obama werd verkozen, wemelt het op het internet van mensen die de weg weten te vinden naar de relevante fora en daar hun ongenoegen spuien", aldus Thomas Greven, deskundige op het gebied van Amerikaanse binnenlandse politiek aan de Vrije Universiteit van Berlijn. Volgens hem ziet men ook steeds meer van de vreemdelingenhaat terug in het openbaar. Zo wordt er in het zuiden van het land gespuugd op de muren van huizen waar zwarte gezinnen wonen.

Volgens een insider is het dragen van een wit gewaad met puntig masker door de leden van de clan opgehouden met bestaan. "Dat we allemaal witte gewaden dragen is onzin. Ik heb een blauwe", liet hij 'Tagesspiegel' weten.