Lubbers wil recht op studie asielzoekers

Asielzoekers moeten binnen zes maanden na hun asielaanvraag recht krijgen op werk en volledige deelname aan het Nederlandse onderwijs. Zo verliezen ze zo min mogelijk kennis en ervaring. Dit stelt Ruud Lubbers, voorzitter van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, vanmiddag op de Haagse Hogeschool tijdens het jaarlijkse afstudeerfeest van de stichting.

Volgens de wet moet de overheid binnen zes maanden na de asielaanvraag beslissen over de verblijfsstatus van een asielzoeker. In de praktijk wordt deze termijn geregeld overschreden. Om asielzoekers toch zo snel mogelijk in te zetten voor de samenleving, moeten zij na die zes maanden het recht krijgen op maatschappelijke participatie, aldus Lubbers.

Hij wil verder dat de asielprocedure maximaal drie jaar gaat duren. Op die manier wordt voorkomen dat de kennis en ervaring van asielzoekers te ver wegzakt. Als de overheid drie jaar na de asielaanvraag nog niet definitief heeft besloten, moet de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgen, vindt de oud-premier.

Volgende week spreekt de Tweede Kamer over voorstellen van het kabinet om de asielprocedure te wijzigen. De wetswijziging moet asielzoekers sneller duidelijkheid geven over de uitslag van de asielprocedure. "Versnelling van de asielprocedure is toe te juichen, mits het zorgvuldig gebeurt", meent Lubbers.

Het afgelopen studiejaar zijn 220 vluchtelingen afgestudeerd met hulp van UAF. Onder hen zijn veel artsen, verpleegkundigen en technici, die Nederland volgens de stichting goed kan gebruiken.