Kamer wil waarde van het dier weten

Wat is eigenlijk de waarde van een dier? Waarom is dat niet vastgelegd in het voorstel voor de nieuwe wet Dieren en wat kun je er dan eigenlijk mee waarborgen?

Met deze vragen die gisteren rezen in de Tweede Kamer moet minister Gerda Verburg (LNV) aan de slag om haar wetsvoorstel concreter te maken. De Kamer kwam alleen al met veertig aanvullende voorstellen. Het goed vastleggen van dierenwelzijn is belangrijk, niet alleen voor de dieren maar ook met het oog op de volksgezondheid, aldus de PvdA. Dierenwelzijn is niet voor niets apart gemeld in het coalitieakkoord, vindt Ernst Cramer (ChristenUnie) die overigens betwijfelt of de Kamer het eens kan worden over de waarde van een dier.

SP, Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks en PVV missen ook suggesties van dierenwelzijnsorganisaties. Beneden de maat, aldus PvdD en SP. "We zitten hier in den blinde te praten over een leeg voorstel", vat Krista van Velzen (SP) uren debat samen. Ze is kritisch: "Dit had een stap vooruit moeten zijn. Hier stemmen we niet mee in, tenzij het drastisch wordt verbeterd."

Toch vindt Van Velzen het wel "ontzettend gaaf" dat Verburg het aanwezig zijn bij dierengevechten, die in Nederland verboden zijn, strafbaar wil stellen. Kijkend naar het stierenvechten in Spanje hoopt ze dat de minister die boodschap ook in Europees verband wil uitdragen.

Kamer wil waarde van het dier weten  (foto: ANP)