Altijd hele jackpot eruit bij Staatsloterij

De Staatsloterij moet voortaan bij trekkingen doorgaan tot de hele jackpot eruit is. De organisatie stopt nu ook als de pot op eenvijfdelot is gevallen. Daar wil minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vanaf.

Hirsch Ballin zal er bij de Staatsloterij op aandringen tot volledige trekking van de jackpot over te gaan, zo kondigde hij vandaag aan in antwoord op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Arda Gerkens van de SP. Dat vergt nog wel wat technische en juridische aanpassingen, zoals het niet meer koppelen van een uniek nummer aan een eenvijfdelot.