Nieuwe opzet rechten internetmuziek

De organisatie die in Nederland de belangen behartigt van artiesten en muziekauteurs/-uitgevers, Buma Stemra, gaat de rechten van muziek die op internet wordt gebruikt anders regelen.

Net als muziek op de radio, in winkelcentra en op tv moet ook bij gebruik in digitale toepassingen worden betaald aan de rechthebbende van de muziek. Buma/Stemra regelt het incasseren van die gelden. De organisatie incasseerde de rechten op 'internetmuziek' al langer, maar gaat het nu anders regelen.

"De afgelopen jaren heeft muziekgebruik in de digitale omgeving een vlucht genomen", legt een Buma-woordvoerster vandaag uit. "Nieuwe marktontwikkelingen vragen om herziening en ontwikkeling van nieuwe licenties. Per 1 januari introduceren we nieuwe digitale licenties voor zowel nieuwe als bestaande vormen van digitaal muziekgebruik."

Aan die licenties zijn nieuwe tarieven verbonden. In bepaalde gevallen houden ze juist een verlaging in van het bestaande tarief. Dit omdat Buma/Stemra wil bijdragen aan de ontwikkeling van de markt. Als de muziekmarkt op internet als 'volwassen' kan worden gekenschetst, kunnen de bedragen weer omhooggaan.