Van der Laan: Wilders wordt steeds doller

Het 'probleem-Wilders' lost zichzelf op door 'implosie'. Dit zegt Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) vandaag in een interview met de Volkskrant.

Van der Laan is nu tien maanden minister van Integratie. De tekenen om met Wilders' PVV 'iets te krijgen dat op communicatie lijkt' zijn 'niet hoopgevend'. Van der Laan: 'Het wordt steeds doller.'

De minister is ook bezorgd over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Hij vindt dat premier Balkenende en de plannen van het kabinet voor ingrijpende bezuinigingen geen recht werden gedaan tijdens de Algemene Beschouwingen.

Van der Laan: "Als wij in april komen met voorstellen die vanaf 2011 meteen ingevoerd kunnen worden, hebben de Kamerleden die nu 251 keer 'geen daadkracht' hebben geroepen, alle reden om een tijdje in de hoek te gaan staan. Want dit kon wel eens het meest daadkrachtige worden wat er de laatste decennia is vertoond."

Van der Laan zegt over Balkenende tijdens het debat: "Ik had het niet opgebracht, twee dagen lang alleen maar aanvallen op je integriteit. Het zijn pogingen om hem zwart te maken."

"De atmosfeer wordt aan twee kanten van de streep slechter. Ik zie Kamerleden die niet geïnteresseerd zijn in een basis voor overleg. Ik zie in reactie daarop bewindslieden die zeggen: je hebt toch een meerderheid, doordouwen. Het wordt harder en daardoor minder goed."


Van der Laan: Wilders wordt steeds doller  (foto: DAG)