Ruud Lubbers: laat meer asielzoekers toe

Versoepeling van het asielbeleid is nodig om de gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan. Dat stelt Ruud Lubbers vandaag op de opiniepagina van het Nederlands Dagblad. Volgens de oud-premier en voormalig Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN is het asielbeleid van Nederland teveel gefocust op uitzetting. Daardoor zou ook veel buitenlands talent verloren gaan. 

Verantwoordelijk staatssecretaris Nehabat Albayrat van Justitie is overigens al bezig met een beleid waarbij asielprocedures worden versneld. Ook wordt het bedrijven gemakkelijker gemaakt om kennismigranten binnen te halen. "Een eerste aanzet", aldus Lubbers. Buitenlands talent wordt momenteel ontmoedigd door de huidige lange asielprocedures. Verder zouden ook hoogopgeleide vluchtelingen maar moeilijk een verblijfsstatus kunnen krijgen. 

Met dank aan mouthman voor de submit.