Man is vaak aanstichter van echtelijke ruzies

Ruzie tussen partners wordt vaak veroorzaakt door de man. Dat vinden niet alleen veel vrouwelijke deelnemers aan een onderzoek van MIND Magazine; ook een groot deel van de mannen erkent schuld.

Aan het onderzoek deden 536 mensen mee, ongeveer evenveel mannen als vrouwen. 50 procent van de vrouwen geeft aan dat ruzie ontstaat doordat de man niet goed luistert. 45 procent van de mannen is het hiermee eens.

In hetzelfde nummer van Mind Magazine wordt een beeld geschetst van het brein van de man. Daaruit blijkt onder meer dat de man de oorzaak van een ruzie kan vergeten, maar wel kan onthouden dat zijn partner er op dat moment sexy uitzag.

Overigens zijn Nederlanders geen fanatieke ruziezoekers. Maar liefst 40 procent van de mensen met een vaste relatie zegt nooit ruzie te maken met zijn of haar partner. Ook met de bekende conflicten rond geld en het huishouden blijkt het wel mee te vallen. Slechts 10 procent van de stellen maakt ruzie over de taakverdeling binnen het huishouden en nog geen 5 procent van de ruzies gaat over geld.