Wereldleiders buigen zich over klimaat

Tientallen wereldleiders, onder wie premier Jan Peter Balkenende, komen vandaag in New York bijeen om zich te buigen over oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan. De bijeenkomst onder leiding van secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon is bedoeld om draagvlak te creëren zodat later dit jaar in Kopenhagen een nieuw klimaatakkoord kan worden gesloten.

De vooruitzichten zijn niet al te gunstig. De VN-topman luidde al enkele malen de noodklok over de trage onderhandelingen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. "We willen dat wereldleiders hun onderhandelingsteams opdragen sneller te handelen", aldus Ban. Onder meer de Verenigde Staten en China zitten nog lang niet op een lijn.

Ook de Nederlandse ministers Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Jacqueline Cramer (Milieu) zijn in New York. Net als prins Willem-Alexander die ook klimaatbijeenkomsten bijwoont.