Balkenende worstelt zich door debat

Wat is er aan de hand met premier Balkenende? Een "hakkelend en stuntelend optreden" (GroenLinks) leverde zijn kabinet gisteravond een motie van wantrouwen op van de VVD, die werd gesteund door de SP en de PVV. "Wij geloven niet meer in een kabinet dat zit te kijken en niets doet", aldus VVD-partijleider Mark Rutte.

Met een indringend 'flauwekul' had Balkenende zich 's ochtends nog gedistantieerd van een krantenbericht die samenvatte dat hij op het punt staat zijn premierschap neer te leggen en naar Brussel te vertrekken. Maar naarmate de dag vorderde, groeide vatte oppositiebreed de overtuiging post dat hij er met zijn hoofd al zit.

Balkenendes achtste Politieke Beschouwingen verliepen "zielloos" (VVD), "ongeïnspireerd" (D66), en "een minister-president onwaardig" (SP). Zelfs de doorgaans regeringsgetrouwe SGP vond zijn optreden "onder de maat". Verwijten dat het kabinet draalt met een reactie op de economische crisis en eindelijk eens blijk moet geven van een visie op de toekomst, klinken al maanden. Maar snoeiharde, persoonlijke aanvallen op de premier zijn nieuw.

"Leiderschap is niet een opsomming geven van clichés", beet GroenLinks-leider Femke Halsema hem Balkenende toe. Rutte: "Heeft u enig idee wat u zojuist heeft voorgelezen?"

Balkenende poogde een verhaal neer te zetten over "een zee van ambities", een "sterk" Nederland en "scharnierjaar 2011", waarin een begin wordt gemaakt met miljardenbezuinigingen.

Maar ook daar haperde hij. Wanneer kiest Balkenende IV echt, wilde SGP-leider Bas van der Vlies weten. "Dat zou in het voorjaar kunnen zijn", aarzelde de premier. "Wellicht gecombineerd met de Voorjaarsnota. Eind maart, begin april."

Tot overmaat van ramp liet aan het eind van het debat liet de techniek hem ook nog eens in de steek. De ambtelijke antwoorden op vragen, die normaliter via de computer binnenkomen, lieten op zich wachten. Gevolg: een stotterende minister-president, gesouffleerd door zijn minister van Sociale Zaken.

 


'Zielloos' en 'hakkelend' worstelt Balkenende zich door debat  (foto: DAG)