'Stop met leuteren, ga werken!'

Het kabinet treuzelt met het nemen van ingrijpende maatregelen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Dat verwijt hebben de oppositiepartijen op Prinsjesdag aan het kabinet gemaakt. Ze vinden het de "omgekeerde wereld" dat ambtenaren eerst inventariseren welke miljardenbezuinigingen mogelijk zijn.

"Stop met leuteren, ga werken", zo riep fractieleider Rutte (VVD) de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie op. Volgens Pechtold (D66) doet het kabinet er "alles aan om niet te hoeven regeren". Zelfs de doorgaans regeringsgezinde SGP-fractievoorzitter Van der Vlies spoorde Balkenende IV aan om "pijnlijke keuzes" te maken, "niet om die bijna een jaar te parkeren bij ambtenaren".

Ook de Raad van State was in een advies over de Miljoenennota kritisch. Het orgaan vindt het onverstandig dat het kabinet de keuzes doorschuift naar het voorjaar van 2010. Volgens de Raad ontbreekt daardoor "het besef van urgentie" voor de "ingrijpende en ook pijnlijke aanpassingen".

Maar volgens PvdA-minister Bos van Financiën is het onvoldoende om "overal en nergens ditjes en datjes bij elkaar te harken en te sprokkelen".

Bos, bij het aanbieden van de begroting aan de Tweede Kamer: "De harde waarheid is dat Nederland aan het eind van de crisis armer is dan voor de crisis en dat ook wij, net als dat in elke huiskamer in Nederland gebeurt als er minder verdiend wordt, de tering naar de nering moeten zetten."

Zo gaf de regering een duidelijke waarschuwing aan de vakbonden af. Koningin Beatrix riep in een sombere Troonrede op tot verantwoorde loonontwikkeling. "Indien dit niet gebeurt, zal de regering haar eigen verantwoordelijkheid nemen." Daarmee dreigt het kabinet expliciet met een ingreep in de lonen.

De koningin onderstreepte het plan om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar, "rekening houdend met zware beroepen". Opvallend genoeg liet de Troonrede onvermeld dat de Sociaal-Economische Raad nog tot 1 oktober een alternatief mag uitwerken.

SP-leider Kant vond dat het kabinet "de verkeerde keuze" maakt met "meer bezuinigen en meer markt". Volgens Halsema (GroenLinks) heeft Balkenende "zichzelf failliet verklaard". Wilders (PVV) eiste nieuwe verkiezingen. Volgens Slob van de regeringspartij ChristenUnie kiest het kabinet "de juiste toon op het juiste moment".

 


Rutte: 'Stop met leuteren, ga werken!'  (foto: DAG)