Frankrijk gaat illegale downloaders afsluiten

Het Franse parlement heeft gisteren een omstreden wet goedgekeurd die het mogelijk maakt internetgebruikers af te sluiten die zich schuldig maken aan illegaal downloaden.

De film- en muziekindustrie steunt de wet en hoopt dat de inkomsten uit auteursrechten worden veilig gesteld, meldt NU.nl. Juristen die zich bezighouden met privacywetgeving vrezen dat de wet schending van burgerrechten in de hand zal werken. Het Europese Parlement onderzoekt momenteel of het afsluiten van de internetverbinding inderdaad een inbreuk is op mensenrechten.

De wet voorziet er niet alleen in dat illegale downloaders die waarschuwingen via de email en in een aangetekende brief negeren een jaar lang afgesloten kunnen worden van internet. Ook kunnen overtreders veroordeeld worden tot gevangenisstraf of tot een boete van maximaal driehonderdduizend euro.

De wet werd aangenomen met 285 stemmen tegenover 225, en zou in oktober al van kracht kunnen worden. De wet, die in juli al werd goedgekeurd door de Senaat, moet nu alleen nog gefiatteerd worden door een kleine commissie waarin leden van beide kamers zitting hebben. Frankrijk wordt daarmee een van de strengste landen wat downloaden betreft.

Inmiddels werkt ook de Britse overheid aan wetgeving om mensen die illegaal downloaden, de toegang tot internet te kunnen ontzeggen. Ook moet het mogelijk worden om de bandbreedte van internetters bij overtreding van de wet aanzienlijk te verkleinen.