'Niemand gebaat bij zesjescultuur'

Al gaat het ministerie van Onderwijs voor bijna 142 miljoen ingrijpen, het wil geen concessie doen aan de kwaliteit van het onderricht en knappe koppen extra stimuleren.

De investeringen om het dreigende lerarentekort te bestrijden (beloning, scholingsmogelijkheden, zeggenschap) gaan volgens het ministerie gewoon door met jaarlijks structureel geld tot 1 miljard op jaarbasis in 2020.

Tot en met 2011 investeert het departement 115 miljoen voor beter taal- en rekenonderwijs en nog eens 50 miljoen voor taal en rekenen, speciaal op het mbo. Er komen ook nieuwe experimenten met extra onderwijstijd voor kinderen met een achterstand. Hiervoor is voor de periode 2010-2013 57 miljoen euro beschikbaar. Voor de bestrijding van schooluitval is volgend jaar 81 miljoen uitgetrokken.

Het kabinet vindt dat niemand is gebaat bij een zesjescultuur. "Baanbrekend onderzoek mag worden beloond." De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) krijgt vanaf 2010 een Vernieuwingsimpuls 150 miljoen per jaar. Voor hoogbegaafden komen er proeven met aangepast onderwijs. Vijf onderzoekscentra kunnen 63 miljoen tegemoetzien.

In totaal past het ministerie voor 141,9 miljoen aan ingrepen toe. Het ziet onder meer af van een verdere tegemoetkoming in de reiskosten voor 16- en 17-jarigen, die krijgen toch geen ov-jaarkaart. Ook is er tijdelijk geen indexatie van de studiefinanciering. De pot voor de professionalisering van bestuur en management in het basisonderwijs worden beperkt tot kleine scholen.