Geen miljoenennota vooraf voor media

De leden van Eerste en Tweede Kamer krijgen op de vrijdag voor Prinsjesdag de kabinetsplannen onder embargo, maar de media moeten wachten tot de dag zelf.

Premier Jan Peter Balkenende heeft dat besloten en vandaag de Tweede Kamer per brief ingelicht. De fracties krijgen een aantal exemplaren van de begrotingshoofdstukken en de miljoenennota. Ook op de zaterdag voor Prinsjesdag krijgen ze, onder de voorwaarde van geheimhouding, nog een aantal stukken.

Op dinsdag 15 september, Prinsjesdag, ontvangen de media de stukken waarover ze meteen mogen publiceren.


Geen miljoenennota vooraf voor media  (foto: DAG)