Ouders bejubelen gratis schoolboek

Bijna 950.000 scholieren op ruim 650 scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen volgens het ministerie van Onderwijs dit jaar voor het eerst gratis schoolboeken.

Ruim 91 procent van de ouders is hierover (zeer) positief, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde Intomart-peiling onder 500 ouders. Niet zo verrassend: de regeling scheelt de vaders en moeders immers geld, dat ze volgens het onderzoek vooral gaan gebruiken voor dagelijkse kosten. Twee procent vindt het allemaal maar niks. De laatste groep klaagt onder meer over een lagere toelage.

Ouders met schoolgaande kinderen is ook gevraagd hoe tevreden zij zijn over de wijze waarop de school de nieuwe regeling aanpakt. Twee derde (68 procent) van de ouders zegt hierover (zeer) tevreden te zijn. Drie procent is hierover slecht te spreken.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs toonde zich maandag vergenoegd: "Met de invoering van gratis schoolboeken slaan we een enorme slag in het verlagen van de schoolkosten voor ouders." Drie procent van de ouders blijkt overigens nog helemaal niets van de regeling te weten.