'Ferme concurrentiestrijd tussen supers'

Supermarkten in Nederland worden niet in de greep gehouden door een recessie, maar door een ferme concurrentiestrijd, zowel landelijk als regionaal. Dat stelt bank en verzekeraar ING na een onderzoek onder 108 supermarktondernemers.

Ruim de helft van de ondervraagde supermarktondernemers verwacht voor dit jaar een omzetgroei te behalen van meer dan 4 procent. Veel van deze ondernemers, die ING bestempelt als koplopers, zien het aantal kassa-aanslagen nog altijd stijgen en zijn positief over hun concurrentiepositie. Koplopers zijn Albert Heijn, Jumbo en C1000. ING ziet onder meer Super de Boer en Plus als achterblijvers.

Twee derde van de supermarktondernemers rekent dit jaar niet op een stijging van de brutowinstmarge. Zij willen het resultaat verbeteren door bezuinigingen. Vooral bezuinigingen op personeels- en energiekosten zijn populair, zo blijkt uit de studie. ING verwacht dat supermarkten dit jaar gemiddeld 1,8 procent meer omzet behalen dan in 2008. Voor 2010 voorziet ING een toename van 1 procent.