Personeel woningcorporaties last van agressie

Personeel van woningbouwcorporaties staat volgens de Arbeidsinspectie te veel bloot aan agressie en geweld. De dienst maakte vandaag bekend dat zeven op de tien corporaties te weinig doen om bijvoorbeeld hun onderhoudsmedewerkers, woonconsulenten en werknemers die achterstallige huur innen, te beschermen tegen agressieve klanten.

Dat concludeert de Arbeidsinspectie uit onderzoek dat vorig jaar is gehouden bij 221 van de 470 woningcorporaties. Daaruit blijkt onder meer dat werknemers onvoldoende zijn getraind in het omgaan met agressieve klanten en dat vaak niet wordt voldaan aan de minimale personeelsbezetting bij risicovolle taken.

De inspectiedienst besloot vorig jaar de woningcorporaties onder de loep te nemen, omdat uit een eerder onderzoek bleek dat werknemers in deze branche vaak met agressie te maken krijgen. Bijna de helft van het personeel zei te maken te hebben met intimidatie en geweld.

De sector heeft volgens de Arbeidsinspectie toegezegd geld vrij te maken om de problemen aan te pakken. Binnen enkele jaren wordt opnieuw gecontroleerd of de bescherming van het personeel inderdaad is verbeterd.