SP wil opheldering over muziekrechten

De SP gaat minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) vragen om opheldering over de wijze waarop auteursrechtenorganisaties als Buma de rechten van muziekstukken verdelen. Dat heeft SP-Kamerlid Arda Gerkens vandaag laten weten naar aanleiding van onderzoek in Het Financieele Dagblad (FD).

De krant berekende dat eind 2008 het totaal aan nog te verdelen gelden van alle achttien auteursrechtorganisaties tezamen ruim 400 miljoen euro bedroeg. Bij Buma nam die pot aan nog te verdelen gelden toe van 126 miljoen naar 154 miljoen euro. Daarnaast groeide het totaal aan geïnde gelden de afgelopen zes jaar met een derde tot 140 miljoen, terwijl het totaal aan uitkeringen met 11 procent toenam tot 113 miljoen euro.

Gerkens concludeert dat de rechtenorganisaties lang op hun geld blijven zitten en dat totaal onduidelijk is waarom ze dat doen. "Ze doen dat al langere tijd", schetst Gerkens. Daarom bestaat er een parlementaire werkgroep die deze kwestie volgt. Gerkens is daarvan de voorzitter. Ze denkt dat ze niet alleen namens de SP, maar ook namens die hele werkgroep een brief kan sturen aan Hirsch Ballin om om opheldering te vragen. Ze wil dat de minister via het College van toezicht op de Auteursrechtorganisaties (CvtA) actie onderneemt.