Roken uit de mode onder scholieren

Roken is onder scholieren in rap tempo uit de mode aan het raken. Nog maar 8 procent van de tweedeklassers in het middelbaar onderwijs rookt. In 1996 was dit nog 22 procent. Dit blijkt uit langjarig onderzoek van de Universiteit Maastricht onder 25 duizend Limburgse scholieren.

De onderzoekers noemen de daling spectaculair en gaan uit van een direct verband met het anti-rookbeleid van de overheid. "Het lijkt erop dat roken langzamerhand echt niet meer cool wordt gevonden op school", aldus onderzoeker Onno van Schayck. "Jongeren in die leeftijdscategorie lopen liefst met de grote, invloedrijke meerderheid mee. Daar horen de rokers inmiddels niet meer bij."

Het aantal rokers onder de volwassen Nederlanders schommelt de laatste jaren rond 28 procent. Negen op de tien rokers zijn rond hun vijftiende levensjaar begonnen. Hoewel de onderzoekers daarvoor nog geen harde bewijzen hebben, verwachten zij dan ook dat de daling de komende jaren zal doorzetten in de hogere leeftijdsgroepen. "Het aantal jongeren dat na de middelbare school nog begint met roken is zeer gering", aldus Van Schayck.

Het onderzoek wordt deze week gepubliceerd in het European Journal of Public Health. De onderzoekers van het universitaire onderzoeksinstituut Caphri maakten gebruik van de gegevens van de Limburgse GGD. De daling doet zich in gelijke mate voor in alle onderwijssoorten. Jongens en meisjes gaan ongeveer gelijk op. Twee klassen hoger zet de daling door: daar nam het aantal rokers af van 38 naar 22 procent.

Sinds 2002 is reclame voor sigaretten verboden en zijn de fabrikanten verplicht rokers op de gezondheidsrisico's te wijzen. Sinds 2003 mag rookwaar niet meer worden verkocht aan jongeren onder de 16. Ook zijn de anti-rookmaatregelen op scholen in de afgelopen tien jaar steeds strenger geworden.

Verrassende uitkomst
Van Schayck is verrast dat de daling in alle schoolsoorten hetzelfde is. "We vreesden dat de voorlichting over de gezondheidsrisico's jongeren op het vwo beter zou bereiken dan de vmbo-scholieren. Maar ook op het vmbo is de neerwaartse trend te zien."

"Eerder bleek al dat jongeren zich vooral de gevolgen op korte termijn aantrekken. Ze maken zich niet zozeer zorgen over het risico op hart- en vaatziekten over vijftig jaar, maar wel over een gele huid, gele tanden, uit de mond stinken en andere gevolgen die direct met uiterlijk en libido te maken hebben."

Van Schayck verwacht dat de trend grote gevolgen zal hebben voor de volksgezondheid. De huidige generatie scholieren zal minder vaak de longziekte COPD en longkanker krijgen dan de generatie van 1996.

Zie ook de videoreportage bij dit bericht. 


Rokende scholier komt steeds minder voor  (foto: DAG)